HTML

2014.12.17. 17:59 Anikoke

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A mi képünk címmel forgattak dokumentumfilmet a középső-ferencvárosi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium diákjai. A  13 perces kisfilm az iskolához közel található, most a városrehabilitáció folyamata alatt álló Gát utcát és környékét mutatja be. Megszólalnak benne a környék lakói és az ott aktívan tevékenykedő civil szervezetek képviselői. A rövid dokumentumfilm elérhető az interneten. A 12-14 éves diákokból álló forgatócsapatot a Beállítások Egyesület tagjai segítették. A projekt megvalósulásához szükséges anyagi támogatást a Beállítások Egyesület a Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014-ben közzétett, "Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila Terv I. ütem" városrehabilitációs projekt (KMOP-5.1./B-12-k-2012-0003) keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására vonatkozó pályázati kiíráson nyerte el, ennek összegét a TK-2014/4-es számú A mi képünk – dokumentum- és ismeretterjesztő film készítése tanórán kívüli foglalkozás keretében című projekt megvalósítására fordította. 

Budapest 2014. 12. 13.

Szólj hozzá!

2014.12.17. 17:58 Anikoke

Szólj hozzá!

2014.12.17. 17:52 Anikoke

A mi képünk

Címkék: Telepy Iskola

Készítették a Telepy Iskola diákjai.

Szólj hozzá!

2014.03.02. 16:20 Anikoke

Célunk

Címkék: egyesület célja

A Beállítások Egyesület alapszabályában céljaként a következőket fogalmazza meg.

Az egyesület célja, hogy kulturális és tudományos tevékenységet folytasson, melynek keretein belül:

 •  A színház-, a film-, a fotó- és társművészetek terén önálló alkotások létrehozását, továbbá kísérleti, illetve műhelymunkákat kíván támogatni.
 • Ezen cél megvalósítása során támogatja a műhelyben dolgozók alkotásainak forgalmazását.
 • Az egyesület célja tudományos tevékenység végzése a társadalomtudományok területén, melynek keretein belül ismeretterjesztést, kutatást és elemző tevékenységet folytat, vizsgálatainak eredményeit közzéteszi..
 • Az egyesület célja továbbá, hogy tevékenységével elősegítse a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok (roma, munkanélküli, hajléktalan, fogyatékos, stb.) társadalmi esélyegyenlőségét.
 • Ennek érdekében tevékenységébe fiatalokat von be, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre és fiatalokra.
 • Az egyesület célja továbbá a műhelymunka keretein belül képzés folytatása, valamint a kortárs alkotó és előadóművészetekkel, tudományos irányzatokkal, eredményekkel való megismerkedés lehetőségének biztosítása.
 • Az egyesület céljai eléréséhez nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn.
 • Az egyesület lehetővé teszi, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

Szólj hozzá!

2014.03.02. 16:11 Anikoke

Partnerszervezetünk

Címkék: egyesület partnerszervezet

Partnerszervezetünk a Ház a Réten Kulturális Közhasznú Egyesület.

http://www.hazareten.hu/

Szólj hozzá!

2014.03.02. 16:07 Anikoke

A Mi Képünk "stábja"

mi_kepunk_stab_2014_1393773839.jpg_1280x960

A Mi Képünk stábja 2014.

Szólj hozzá!

2014.03.02. 16:06 Anikoke

Foglalkozásvezetőink, önkénteseink

Címkék: önkéntesek foglalkozásvezetők

Nemeh Diána magyar nyelv és irodalom szakos tanár, jelenleg doktori disszertációján dolgozik. Irodalomtudományi szaktudásán kívül pedagógia és módszertani tapasztalattal is rendelkezik. Színészként részt vett több független színházi előadás létrehozásában. A kreatív írás és a szerkesztés területéért felelős. 2002 óta az egyesület tagja, 2012 óta az egyesület elnökhelyettese.

Kenéz Ildikó német nyelvtanár és művészettörténész. A nyelvtanítás révén több éves tanítási és pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Színészként szintén részt vett több független színházi előadás létrehozásában. Művészettörténészként a vizuális fejlesztés, valamint a prezentáció kérdése tartozik hozzá. 2002 óta az egyesület tagja, 2012 óta az egyesület titkára.

Rudas Attila jelenleg a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány munkatársa. Korábbi munkái során a Bálint György Újságíró Akadémia beszédtechnika-kurzus tanára, a XIII. kerületi kábeltelevízió szerkesztő - riportere, az EQUAL A/028-as „Esélyegyenlőség a médiában” projekt vezetője, a Polifilm Iskola oktatásszervezője, az International Filmworkshop rendezvények szervezője, az ÉFOÉSZ klub – értelmi fogyatékkal élő fiatalok klubja - mozgáskultúra fejlesztő tréning vezetője, a Drazsé Drámajátszó Stúdió vezetője és a „NyuSzi” – pályakezdő nyugdíjas színészek kör - vezetője volt. 2002 óta az egyesület tagja, 2002-től 2012-ig az egyesület művészeti vezetője.

Kenéz Anikó az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát, jelenleg pedig ugyanezen intézményben végzi a szociológia MA szakot. Filmkészítői végzettségét a Polifilm Iskolában szerezte. Színészként és rendezőasszisztensként részt vett két független nagyjátékfilm elkészítésében, valamint Kőszegi Edit életműdíjas dokumentumfilm-rendező ő mellett vágóként dolgozott. Saját készítésű dokumentumfilmje ("Csinálj bárkát magadnak") a zsűri díját kapta a 42. Budapesti Függetlenfilm Szemlén. Színészként és foglalkozásvezetőként részt vett a Föld Színház 2011-es projektjében, amelynek keretében az Edelényi Kistérség hátrányos helyzetű tanulóinak tartott készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat. 2002 óta az egyesület elnöke.

Balogh Máté jelenleg operatőrként dolgozik. A filmezés mesterségét a Fekete Doboz Roma Média Iskolában és a Polifilm Iskolában sajátította el. Operatőrként dolgozott Kőszegi Edit életműdíjas dokumentumfilm-rendező mellett valamint ő fényképezte a "Csinálj bárkát magadnak" című dokumentumfilmet, amely a zsűri díját kapta a 42. Budapesti Függetlenfilm Szemlén. Éveken keresztül részt vett a Fény-Árnyék Művészeti Egyesület munkájában, amelynek során Vándormozi címmel magyarországi kis falvakba látogattak el, ahol közösségépítő programokat, beszélgetéseket és filmvetítéseket szerveztek. 2012 óta a Beállítások egyesület tagja.

Szólj hozzá!

2014.03.02. 15:34 Anikoke

A Mi Képünk

mi_kepunk_2013_1393773471.jpg_750x1030

A Mi Képünk 2013.

Szólj hozzá!

2014.02.27. 17:10 Anikoke

A Mi Képünk projekt módszere

A heti rendszerességgel megtartott foglalkozásokon résztvevő tanulók olyan készségeket és képességeket sajátítanak el, amelyek később munkavállalóként, civilként egyaránt szükségesek a sikeres élethez. Többek között elsajátítják a filmkészítés során szükséges alapvető ismereteket, a kooperatív munkavégzéshez szükséges készségeket, fejlődik a proaktivitásuk, a projektben, határidőkben való gondolkodási képességük. A projekt legfontosabb célja, hogy a benne részt vevők készségei és képességei fejlődjenek a csoportos munka, egy közös film létrehozása keretében. Ugyanakkor a film készítése csak eszköz arra, hogy a fiatalok részt vegyenek az iskolai közösségfejlesztés összetett folyamatában, sőt annak katalizátoraként működjenek.

Projektünk, foglalkozás-sorozatunk a pedagógia projektmódszerét alkalmazza, amely egyelőre nem terjedt el (érdemeihez illő mértékben) a magyar közoktatásban, azonban külföldön számos intézmény alkalmazza ezt a fejlesztési, tanítási technikát, amelyet egy amerikai pedagógus, John Dewey alkalmazott először. A projekt tulajdonképpen közösen végzett tevékenységek sorozata, amelyeknek középpontjában egy gyakorlati jellegű probléma áll, melyet a diákok és tanárok közösen dolgoznak fel. A Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesületénekhonlapján a következőket olvashatjuk:

"A projektmódszer legfontosabb értéke maga a munkafolyamat. Az egyéni munka mellett megjelenik a csoportos tevékenység, az együttműködés (kooperativitás). Mindenki saját képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport munkájához. (...) Egyik fő jellegzetessége a résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága. A projektmódszer alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből. Az

 

ismeretszerzés a különböző tevékenységek során alkotó módon történik. Nem a pedagógus adja át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a tevékenységek során. Tanítás, ismeretátadás, ismeret-felhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a képességfejlesztés kerül előtérbe.

A projektmódszer pozitívumai:

 • A tanulók kezdeményező, aktív szerephez jutnak.

 • Saját érdeklődésük vezeti őket, így a motiváció igen erős.

 • Fejleszti a kommunikációs és szociális képességeket, a kreativitást, az ismeretszerzési képességet, a problémamegoldó és analitikus gondolkodást, az önállóságot, a kooperációt, a tervezést, az alkalmazkodást, az időbeosztást, az információk megosztását.

 • Az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja.

 • Saját képességeiknek megfelelően tudnak részt venni egy-egy probléma megoldásában.

 • Konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt.

 • Lehetőség nyílik újfajta tanár-diák kapcsolat kialakítására.

 • Örömteli, stresszmentes együttműködést biztosít. (...)

 • Megvalósul az egymástól történő tanulás elve."[1]

 

[1] Juhászné Gáspár Dorottya: A projektmódszer, A Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesületének honlapja, http://fejlesztok.hu/modszerek/430-a-projektmodszer.html

Szólj hozzá!

2014.02.27. 16:57 Anikoke

Forgatunk!

forgatunk_1393770847.jpg_540x405

A Mi Képünk 2014.

Szólj hozzá!